Mobilmeny.

19 april 2022

Ny gång- och cykelväg

Bollebygds kommun kommer under maj månad att starta ett arbete med att anlägga en ny gång- och cykelväg utmed Nolån.

Den nya gång- och cykelvägen är tänkt att ersätta den befintliga gångvägen som idag löper genom Bollebygdskolans område. Utmed den nya vägen kommer även bänkar, papperskorgar och belysning sättas upp.

Asfaltering är även planerad att ske på den befintliga gångvägen från bron till pendelparkeringen samt i backen mot Bräckevägen. För ökad säkerhet kommer även en del sly att rensas på sträckan samt handledare/räcken monteras i backen.

Arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet 2022/2023 och kommer att utföras av entreprenadföretaget HTE Produktion. Medfinansiär är Trafikverket.