Mobilmeny.


Planerad vattenavstängning - västra Olsfors

Under nästa vecka (vecka 12) kommer två planerade vattenavstängningar att ske i samband med arbete på ledningsnätet i västra Olsfors

Avstängningarna kommer att drabba fastigheter med kommunalt dricksvatten på:
Bäckvägen
Eriksdalsvägen
Skogsdalsvägen
Vannasjövägen
Lövaslättsvägen
Fastigheter på Boråsvägen som är belägna väster om Bäckvägen

Avstängningarna kommer att ske på tisdag 21/3 från klockan 17.00 och torsdag 23/3 från klockan 09.00 och beräknas preliminärt att pågå cirka 4 timmar. Tiden kan bli både kortare och längre.

Tappa upp vatten i förväg som täcker ert behov under avstängningarna.
Vattenpost finns i korsningen Gesebolsvägen - Boråsvägen där vatten kan hämtas under avstängningen. Den står vid busshållplatsen mot Bollebygd.

Efter avstängningen kan luft och missfärgat vatten förekomma. Spola i så fall i kranen tills dess att luften försvinner eller vattnet ser normalt.

Kontakta teknisk kundtjänst 033-430 56 00 eller VA-jouren 033-430 55 66 (efter kl 16.00) vid frågor.