Mobilmeny.


Risk för ras i byggnader med viss typ av takkonstruktion

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Bollebygds kommun utreder därför nu om det finns byggnader i Bollebygd som har tak med samma konstruktion.

Den 7 mars 2020 skedde ett allvarligt takras i Kiruna. Drygt halva byggnaden kollapsade men ingen kom till skada. Haverikommissionens utredning är inte avslutad, men redan nu har möjliga säkerhetsrisker med takkonstruktionen identifierats. SHK har konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Takkonstruktionen det gäller består av limträbalkar understödda av dragband och tryckstävor. Dessa byggnader bör enligt SHK utvärderas ur säkerhetssynpunkt och det bör ske innan vintern 2020/2021.

Läs mer om takkonstruktionen.länk till annan webbplats

Kontakta oss!

Har du, eller misstänker du, att du har en byggnad med denna takkonstruktion? Har du övriga frågor? Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet på telefon 033-430 55 88 eller skicka ett mail till samhallsbygg@bollebygd.se