Mobilmeny.


Sophämtningen är något försenad.

På grund av sjukdom så är sophämtningen något försenad dessa dagar.

Vår entreprenör kommer köra i kapp detta så fort som möjligt. Låt sopkärlen stå framme tills de är tömda. Tänk också på att snöröja vid kärlen.