Mobilmeny.


Sophämtning under midsommar

Sophämtningen kommer under midsommarveckan att utföras en dag tidigare.

Ordinarie
tömningsdag


Tömning sker

Måndag 17 juni

Söndag 16 juni

Tisdag 18 juni

Måndag 17 juni

Onsdag 19 juni

Tisdag 18 juni

Torsdag 20 juni

Onsdag 19 juni

Fredag 21 juni

Torsdag 20 juni

Ställ ut kärlet i god tid. Vid vinterförhållanden måste kärlet hållas fritt från snö
och is. Tänk på att halkbekämpa.
Vänd kärlet med handtaget utåt. Låt kärlet stå framme tills det är tömt.