Kontakter - Samhällsbyggnadsförvaltningen

På denna sida har vi samlat kontaktuppgifter. Grundprincipen är att kontaktuppgifter publiceras i högerkolumnen på en webbsida. Undantag är nyhetssidor och den övergripande kontaktsidan ”kontakta oss”, där kontaktuppgifterna ligger i mittenkolumnen.

I högerkolumnen finns rutor med kontaktuppgifter, som hämtas in på en webbsida genom länkad layout. Genom att använda länkad layout kan kontaktuppgifterna på denna sida visas på flera sidor på webbplatsen. Det innebär att uppgifterna bara behöver ändras på denna sida. Då justeras de även på övriga sidor som innehåller samma kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifterna ska gå till rätt mottagare, så att det underlättar för oss såväl som för de vi är till för. Kontakt är den enhet, person eller personer som bäst kan ta hand om frågor kring ämnet.

Kontaktuppgifter till personer innehåller namn, titel, telefon och e-postadress. Kontaktuppgifter till en enhet eller tjänst innehåller namn och telefonnummer och i de fall det finns även e-postadress. Exempel:

Namn Namnsson
Titel
Telefon: (033 - 430 XX XX)
namn.namn@bollebygd.se (Markera e-postadressen och gör en länk, välj e-post)