Mobilmeny.

Trygghetsundersökning 2020

Hur trygg känner du dig?

Fram till den 11 december genomför Bollebygds kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. Enkäten är öppen för dig som bor, jobbar eller spenderar din fritid i kommunen.

När du deltar i trygghetsundersökningen hjälper du till i arbetet med att göra Bollebygds kommun till en tryggare och säkrare plats för alla. Dina svar är anonyma och du behöver inte lämna några personuppgifter.

Resultatet kommer att användas som ett underlag för att utveckla och stärka kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Resultatet av undersökningen presenteras i början av nästa år.

Om du blir utsatt för brott är det viktigt att du anmäler det via polisens webbplats eller via telefon på 114 14. Under pågående brott, ring alltid 112!

Även om du misstänker brott, hör av dig till polisen. De uppskattar om du hellre är försiktigt och anmäler en misstanke.

Tack för ditt deltagande!

Kristina Sunebrand, kristina.sunebrand@bollebygd.se

Folkhälsostrateg

Fråga 1. Kön? * (obligatorisk)
Fråga 1. Kön?Fråga 2. Ålder. * (obligatorisk)
Fråga 2. Ålder.


Fråga 3. Bostadsplats * (obligatorisk)
Fråga 3. Bostadsplats
Fråga 4. Hur trygg känner du dig? * (obligatorisk)
Fråga 4. Hur trygg känner du dig?


Till exempel en viss gata, en park eller ett område.

Till exempel särskilda gator eller områden
Fråga 7. Ändrar du ditt beteende på denna plats på grund av att du känner dig otrygg? * (obligatorisk)
Exempelvis att du väljer en annan väg, inte går ensam, parkerar på ett särskilt ställe, pratar i telefon.
Fråga 7. Ändrar du ditt beteende på denna plats på grund av att du känner dig otrygg?Fråga 9. Om du känner dig otrygg, är det på grund av din/ditt
Fråga 9. Om du känner dig otrygg, är det på grund av din/ditt
Fråga 10. Vad skulle kommunen kunna arbeta mer med för att öka tryggheten? Välj de tre alternativ du tycker är viktigast. * (obligatorisk)
Fråga 10. Vad skulle kommunen kunna arbeta mer med för att öka tryggheten? Välj de tre alternativ du tycker är viktigast.


Andra aktörer kan till exempel vara företag, föreningar, föräldragrupper
Fråga 12. Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten? Välj max tre alternativ
Fråga 12. Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten? Välj max tre alternativ


Fråga 13. Vilka problemområden tycker du att polisen ska prioritera i din kommun? Välj de fyra alternativ som du tycker är viktigast
Fråga 13. Vilka problemområden tycker du att polisen ska prioritera i din kommun? Välj de fyra alternativ som du tycker är viktigast