Mobilmeny.

Trygghetsundersökning 2020

Hur trygg känner du dig?

Fram till den 11 december genomför Bollebygds kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. Enkäten är öppen för dig som bor, jobbar eller spenderar din fritid i kommunen.

När du deltar i trygghetsundersökningen hjälper du till i arbetet med att göra Bollebygds kommun till en tryggare och säkrare plats för alla. Dina svar är anonyma och du behöver inte lämna några personuppgifter.

Resultatet kommer att användas som ett underlag för att utveckla och stärka kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Resultatet av undersökningen presenteras i början av nästa år.

Om du blir utsatt för brott är det viktigt att du anmäler det via polisens webbplats eller via telefon på 114 14. Under pågående brott, ring alltid 112!

Även om du misstänker brott, hör av dig till polisen. De uppskattar om du hellre är försiktigt och anmäler en misstanke.

Tack för ditt deltagande!

Kristina Sunebrand, kristina.sunebrand@bollebygd.se

Folkhälsostrateg

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.