Mobilmeny.


Justerat protokoll, § 125, från kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-31

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-01. Anslaget tas ner 2021-09-23.