Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-02-12

Anslagsbevis

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2021-02-12
Justeringsdatum: 2021-02-16
Anslaget publicerades: 2021-02-17
Anslaget avpubliceras: 2021-03-10

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borå