Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2023-03-03

Anslagsbevis

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se


Sammanträdesdatum: 2023-03-03
Justeringsdatum: 2023-03-14
Anslaget publicerades: 2023-03-15
Anslaget avpubliceras: 2023-04-05


Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås