Mobilmeny.

Justerat protokoll för Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds (SÄRF) sammanträde 2021-12-10Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2021-12-10
Justeringsdatum: 2021-12-13
Anslaget sätts upp: 2021-12-13
Anslaget tas ned: 2022-01-14

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Kansliet, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås