Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds (SÄRF) sammanträde 2022-04-22

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Alvsoborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tilllkännages på SARF:s digitala anslagstavla www.serf.se På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se.

SARF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2022-04-22
Justeringsdatum: 2022-05-05
Anslaget sätts upp: 2022-05-06
Anslaget tas ned: 2022-05-30

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Alvsoborgs Räddningstjänstförbund, Kansliet, Olovsholmsgatan 12,
506 34 Borås