Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds (SÄRF) sammanträde 2022-06-03

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2022-06-03
Justeringsdatum: 2022-06-15
Anslaget sätts upp: 2022-06-16
Anslaget tas ned: 2022-07-08

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstforbund,
Kansliet, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås