Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds (SÄRF) sammanträde 2022-09-02

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se Länk till annan webbplats.
På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se Länk till annan webbplats.. SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2022-09-02

Justeringsdatum: 2022-09-14

Anslaget sätts upp: 2022-09-15

Anslaget tas ned: 2022-10-07

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Kansliet, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås