Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds (SÄRF) sammanträde 2023-02-24

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se. SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.

Sammanträdesdatum: 2023-02-24
Justeringsdatum: 2023-03-03
Anslaget sätts upp: 2023-03-06
Anslaget tas ned: 2023-03-28

Protokollet finns tillgängligt hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Kansliet, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås