Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds (SÄRF) sammanträde 2023-11-08

Anslagsbevis

Protokollet från direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är justerat. Justeringen tillkännages på SÄRF:s digitala anslagstavla www.serf.se
På varje medlemskommuns digitala anslagstavla finns hänvisning till www.serf.se. SÄRF:s medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.


Sammanträdesdatum: 2023-11-08
J usteringsdatum: 2023-11-09
Anslaget sätts upp: 2023-11-10
Anslaget tas ned: 2023-12-04


Protokollet finns tillgängligt hos:
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Kansliet
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås