21 april 2020

Justerat protokoll för Sjuhärads samordningsförbunds medlemsråd 2020-03-27

Anslagsbevis

Protokollet från Sjuhärads samordningsförbunds medlemsmöte är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.
Sammanträdesdatum: 2020-03-27
Justeringsdatum: 2020-04-17
Anslaget sätts upp: 2020-04-20
Anslaget tas ned: 2020-05-11
Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund,
Bryggaregatan 8, 503 38 Borås.