10 februari 2020

Justerat protokoll för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2020-02-05

Anslag/bevis

Protokollet från styrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds möte är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor
samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2020-02-05
Justeringsdatum: 2020-02-05
Anslaget sätts upp: 2020-02-10
Anslaget tas ned: 2020-03-02

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se
Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund,
Bryggaregatan 8, Borås.