Mobilmeny.


Justerat protokoll för styrelsen Sjuhärads samordningsförbunds möte 2021-03-25

Anslagsbevis

Protokollet från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund är justerat.
Justeringen tillkännages genom anslag på medlemskommunernas anslagstavlor samt på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2021-03-25
Justeringsdatum: 2020-03-29
Anslaget sätts upp: 2020-04-06
Anslaget tas ned: 2020-04-27

Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.se. Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.