Mobilmeny.


Justerat protokoll från jävsnämnden 1 juni

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-06-02. Anslaget tas ner 2021-06-24. Du kan ta del av protokollet på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.