Mobilmeny.


Justerat protokoll från jävsnämnden 28 september

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-29. Anslaget tas ner 2021-10-21. Protokollet finns att ta del av på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.