19 mars 2020

Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-12

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-03-19. Anslaget tas ner 2020-04-09. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster