Mobilmeny.

20 november 2020

Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-12

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-11-20. Anslaget tas ner 2020-12-12. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster