Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-11

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-02-23. Anslaget tas ner 2021-03-17. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.