Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-16

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-09-24. Anslaget tas ner 2021-10-16.
En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.