Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-11

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-11-18. Anslaget tas ner 2021-12-10. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.