Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-08

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-12-15. Anslaget tas ner 2022-01-06. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.