Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde 2021-04-26

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-04-27. Anslaget tas ner 2021-05-19. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster