19 maj 2020

Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-07

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-05-19. Anslaget tas ner 2020-06-09. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.