Mobilmeny.

10 september 2020

Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01, § 107-124, § 126-135


Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-09-10. Anslaget tas ner 2020-10-01. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster