Mobilmeny.

02 september 2020

Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01, § 125

Anslagsbevis

Protokollets § 125 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-09-02. Anslaget tas ner 2020-09-23. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster