Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-10-08.
Anslaget tas ner 2020-10-30. Protokollet förvaras i kommunhuset.
En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster