Mobilmeny.


Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-05

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-10-07. Anslaget tas ner 2021-10-29. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.