Mobilmeny.


Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämden 20 juni, §132

Anslagsbevis

Avser omedelbar justering av §132.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-06-21. Anslaget tas ner 2022-07-12. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.