Mobilmeny.


Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 15 november 2021

Anslagsbevis

rotokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-11-22. Anslaget tas ner 2021-12-14. En publik version av protokollet finns att ta del av på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.