Mobilmeny.


Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 15 november, §204

Anslagsbevis

Avser omedelbar justering av §204.

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-11-66. Anslaget tas ner 2021-12-08. En publik version av protokollet finns att ta del av på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.