18 mars 2020

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-09

Anslagsbevis

Protokollets §51 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-03-18 Anslaget tas ner 2020-04-09. Protokollet förvaras i kommunhuset. Du kan ta del av en publik version av protokollet på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats.