10 mars 2020

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-0309, avser omedelbar justering av §51

Anslagsbevis

Protokollets  §51 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-03-10 Anslaget tas ner 2020-04-01. Protokollet förvaras i kommunhuset. Du kan ta del av protokollet på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats