20 maj 2020

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-11

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-05-20. Anslaget tas ner 2020-06-11. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Du kan ta del av en publik version av protokollet på kommunens sammanträdesplan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Underrättelse om antagen detaljplan, Erikstorp 1:183

Vid sammanträdet antogs ändring av detaljplan för Erikstorp 1:183 mfl. Öster om Skräddargårdshöjd. Här kan du ta del av underrättelse om antagandebeslutet.