26 juni 2020

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-22

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2020-06-26. Anslaget tas ner 2020-07-18. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. länk till annan webbplats