Mobilmeny.


Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 20 juni

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-06-23. Anslaget tas ner 2022-07-15. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal. Länk till annan webbplats.