Mobilmeny.

16 november 2020

Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-11-09

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-11-16. Anslaget tas ned 2020-12-07. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.