Mobilmeny.


Justerat protokoll från sammhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-02-15

Anslagsbevis.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-02-19. Anslaget tas ner 2021-03-12. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.