Mobilmeny.


Justerat protokoll från socialnämdnens sammanträde 2021-04-26

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-04-29. Anslaget tas ned 2021-05-20. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.