28 november 2019

Justerat protokoll från Socialnämndens sammanträde 2019-11-19

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-11-27. Anslaget tas ner 2019-12-18. Protokollet förvaras i Kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal.länk till annan webbplats