24 juni 2020

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-06-16, § 50-56, § 58-64

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-06-24. Anslaget tas ner 2020-07-15. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.