Mobilmeny.

03 september 2020

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-09-01

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-09-03. Anslaget tas ner 2020-09-24. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.