Mobilmeny.

20 november 2020

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-11-17

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-11-20. Anslaget tas ner 2020-12-11. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.