Mobilmeny.


Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-03-23

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-03-26. Anslaget tas ner 2021-04-16. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.