Mobilmeny.


Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-11-14

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-11-20. Anslaget tas ner 2023-12-12. Protokollet förvaras i kommunhuset. En publik version av protokollet finns att läsa på kommunens sammanträdesportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..